Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

www.przedszkole7.waw.pl


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie


Ul. Sowia 4; 00-318 Warszawa

Tel/fax: +48 22 826 65 62


info@przedszkole7.waw.pl

sowia@przedszkole7.waw.pl

_________________________

 

www.przedszkole7.waw.pl


_________________________


NIP: 525-21-48-621  
REGON: 013004278
_________________________

Opłata za wyżywienie: konto nr: 10 1030 1508 0000 0005 5070 3033

odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017Rejestr zmian strony