Guziki

Organizacja

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7  W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ORGANY PRZEDSZKOLA:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00 

W okresie od 1 września do 30 czerwca. 

W dni ustawowo wolne Przedszkole jest nieczynne.

W czasie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia) Przedszkole zapewnia swoim wychowankom miejsce w placówkach dyżurnych.


PLAN DNIA

posiłki- kuchnia własna 

aktywność dzieci


WYCHOWANKOWIE :

W roku szkolnym 2018-2019 do Przedszkola uczęszcza 75 dzieci, w tym 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z roczników: 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

Przedszkole prowadzi dwa oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne dla dzieci zbliżonych wiekowo.


PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

W roku szkolnym 2018-2019 w Przedszkolu zatrudnionych jest: 

Stanowiska pedagogiczne:


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-09-2018 - Edycja treści.

01-06-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

14-09-2016 - Edycja treści.

23-10-2014 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

14-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 127