Guziki

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów


Odpłatność za przedszkole

opłaty za żywienie dzieci przyjmowane są wyłącznie na konto:

10 1030 1508 0000 0005 5070 3033

stawka żywieniowa 9,60 x liczba dni żywieniowych

za niewykorzystane posiłki spowodowane nieobecnością dziecka pieniądze zwracane są również na konto w następnym okresie rozliczeniowym.


Informacje o dzieciach

informacje o dziecku są udzielane przez nauczycielki, także przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu (wychowawczynie,

psycholog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciel wspomagający) w czasie dni otwartych albo po wcześniejszym umówieniu.


Obszary działalności przedszkola

  1. Edukacja: rekrutacja do przedszkola, sprawowanie opieki, edukacji dla dzieci zdrowych i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacja rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, prowadzenie dokumentacji z przebiegu edukacji,
  2. Administracja: wydawanie zaświadczeń
  3. Kadry: sprawy osobowe dotyczące personelu
  4. Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania
  5. Archiwum: akta osobowe pracowników protokoły zebrań Rady pedagogicznej zarządzenia Dyrektora dokumenty Rady Rodziców
    dokumentacja finansowa Przedszkola dzienniki zajęć
  6. Finanse Przedszkola: dysponowanie środkami przekazanymi przez DBFO

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-09-2018 - Edycja treści.

01-06-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-12-2016 - Edycja treści.

02-09-2014 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

10-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 234