Guziki

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE  realizowane w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie, w roku szkolnym 2018/2019

Bezpłatne zajęcia dodatkowe- ogólnodostępne:

 1. nauka jęz. angielskiego
 2. warsztaty kulinarne
 3. rytmika
 4. cykliczne zajęcia biblioteczne
 5. cykliczne zajęcia w MDK Muranów (plastyka, taniec, informatyka- gr 4)
 6. koncerty muzyki klasycznej- Fundacja:,, Filharmonia Przedszkolaka", wg. kalendarza
 7. cykliczne zajęcia sportowe: ,, Przedszkole strzela gole" z K. S. Varsovia
 8. okolicznościowe warsztaty plastyczne- np. ceramika
 9. religia: dla dzieci zgłoszonych przez Rodziców- gr. 4
 10. spacery i wycieczki: wg. kalendarza imprez

Bezpłatne zajęcia dodatkowe-specjalistyczne:

W roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie realizowane są również zajęcia dodatkowe w ramach projektu: ,,WESOŁE PRZEDSZKOLE" nr RPMA.10.01.04-14-8314/17 Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja Przedszkolna, Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na lata 2014-2010 .

 1. dogoterapia
 2. gimnastyka korekcyjna

Kwalifikacja dzieci do w/w zajęć odbywała się na podstawie zapisów w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na wniosek Przedszkolnego zespołu d. s. organizacji i udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-09-2018 - Edycja treści.

01-06-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-09-2014 - Edycja treści.

19-11-2013 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

14-12-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 116