Guziki

Zasady naboru

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 odbywał się w formie elektronicznej.

Najbliższa rekrutacja rozpocznie się w miesiącu wyznaczonym przez organ prowadzący.

Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej: http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=4465

Ponadto od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać placówki szeregując je według własnego priorytetu. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (pracownicy placówki wprowadzą kartę do systemu).

Adres stron internetowych na których można szukać szczegółowych informacji to: http://edukacja.warszawa.pl zakładka „rekrutacja”

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc.

W takiej sytuacji rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola w celu wypełnienia Karty zgłoszenia.

Rekrutacja dzieci do grupy integracyjnej odbywa się na bieżąco w miarę posiadania przez placówkę wolnych miejsc.

Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie dostarczonego przez Rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawionego przez uprawnioną do tego poradnię oraz po rozmowie/obserwacji bezpośredniej dziecka przez psychologa i pedagoga wspomagającego z tutejszej placówki

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-06-2018 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

20-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 254