Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przedszkole prowadzi działalność edukacyjno- opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat (dla dz. urodzonych w roku kalendarzowym, w którym dz. kończy 3 lata- do roku kalendarzowego, w którym dz. kończy 7 lat).

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- do roku kalendarzowego, w którym dz. kończy 9 lat.

Zapewnia dzieciom, które w roku kalendarzowym kończą 6 lat realizację rocznego, obowiązku przedszkolnego.

Realizuje Program Wychowania Przedszkolnego uwzględniający podstawę programową zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lutego 2017r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-06-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 199