Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Dyrektor Przedszkola z Oddziałami integracyjnymi nr 7 w Warszawie

                                      mgr Agata Tomala

tel/fax: +48 22 826 65 62
mail: info@przedszkole7.waw.pl

 

Kompetencje i  zakres obowiązków dyrektora określa art.39 ustawy z dnia 7 września
1991 o systemie oświaty.
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie Urzędu miasta stołecznego
Warszawa.

odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 04-09-2013

data: 04-09-2013

data: 04-09-2013Rejestr zmian strony