Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie

zatrudnia w roku szkolnym 2017/108

następujących pracowników administracji i obsługi:  • Kierownik gospodarczy: Anna Kaczmarek

codziennie, w godz.: 8:00-16:00

  • Sekretarka: Monika Rybacka

   - wg. grafika

Oraz:

  • Szefowa Kuchni: Jolanta Gajewska

   - Codziennie: - 6:00-14:00

  • Pomoc kucharki

   - codziennie : 6:00-14:00

  • Pomoc nauczyciel

   a (3 osoby) - (praca  wg. grafika )

  • Woźna

   ( 4 osoby)  - (praca wg grafika )

  • Dozorca

   - (7:00-15:00)

  • Szatniarka

   -   (17:00-19:00)odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017Rejestr zmian strony