Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Nauczyciele zatrudnieni

w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie

stan na 1 września 2017 r.

 

l.p

nazwisko i imię

tytuł

zawodowy

stopień

awansu

wymiar

zatrudnienia

rodzaj

umowy

1

Gawrońska Monika

mgr

nauczyciel

kontraktowy

1 etat

na czas nieokreślony

2

Głażewska Małgorzata

mgr

nauczyciel mianowany

1 etat

na czas nieokreślony

3

Majbour Elżbieta

 

nauczyciel

mianowany

1 etat

na czas

nieokreślony

4

Porydzaj Barbara

mgr

nauczyciel

dyplomowany

1 etat

na czas nieokreślony

5

Przyjemska Justyna

mgr

nauczyciel kontraktowy

1 etat

na czas nieokreślony

6

Rybacka Monika

mgr

nauczyciel kontraktowy

1 etat

na czas nieokreślony

7

Sitarz Katarzyna

mgr

nauczyciel

mianowany

1 etat

na czas nieokreślony

8

Tomala Agata

mgr

nauczyciel dyplomowany

1 etat

dyrektor

 Nauczyciele- Specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie


l.p

Nazwisko

i imię

tytuł

zawodowy

specjalizacja

stopień

awansu

wymiar

zatrudnienia

rodzaj

umowy

1

Banasiewicz

Anna

mgr

nauczyciel

wspomagający

nauczyciel

kontraktowy

1 etat

na czas nieokreślony

2

Bielińska

Anna

mgr

nauczyciel wspomagający

nauczyciel kontraktowy

1 etat

na czas nieokreślony

długie

zwolnienie lekarskie

3

Karolina

Pacholczyk

mgr

nauczyciel

wspomagający

psycholog

Nauczyciel stazysta

1 etat

do 31.08.2018

zastępstwo

3

Grzeszczak Agnieszka

mgr

psycholog

nauczyciel kontraktowy

1 etat

Na czas nieokreślony

4

Lewandowska Bernadeta

mgr

katechetka

nauczyciel mianowany

O,045 etatu

na czas nieokreślony

5

Polak-Popławska

Urszula

mgr

terapeuta SI

nauczyciel

dyplomowany

0,5 etatu

na czas nieokreślony

6

Wałachowska

Beata

mgr

logopeda

nauczyciel mianowany

0,5 etatu

na czas nieokreślony

 

 odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017Rejestr zmian strony