Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie działa Rada Rodziców.

Jej skład (nazwiska osób wybranych do Prezydium) jest podany na stronie

internetowej Przedszkola: www.przedszkole7.waw.pl

 

 

Regulamin Rady Rodzicówodpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 29-11-2012

data: 29-11-2012

data: 29-11-2012Rejestr zmian strony