Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie dysponuje 80 miejscami,

z czego 70- to miejsca ogólnodostępne,

oraz 10 miejsc zarezerwowanych jest dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie

kształcenia specjalnego

 

Grupa 1: TYGRYSKI

dzieci z rocznika 2014, grupa ogólnodostępna

Nauczycielki: mgr Małgorzata Głażewska, mgr Agnieszka Grzeszczak,

mgr Agata Tomala,

Liczba dzieci: 18

 

Grupa 2: ELFY

dzieci z rocznika 2012/2013

Grupa integracyjna (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, w tym Zespół Aspergera)

Nauczycielki: mgr Monika Rybacka, mgr Justyna Przyjemska

mgr Anna Banasiewiscz nauczyciel wspomagający-

Liczba dzieci: 19

 

Grupa 3: MUSZELKI

dzieci z rocznika 2012/2013

Grupa ogólnodostępna

Nauczycielki: mgr Barbara Porydzaj, Elżbieta Majbour

Liczba dzieci: 23

 

Grupa 4: ODKRYWCY

dzieci z rocznika 2012/2011/2010

Grupa integracyjna : (obustronny niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, autyzm,

w tym Zespół Aspergera)

Nauczycielki: mgr Katarzyna Sitarz, mgr Monika Gawrońska, mgr Agata Tomala

mgr Anna Bielińska – nauczyciel wspomagający- zw. lek.

mgr Karolina Pacholczyk- nauczyciel wspomagający (w zastępstwie)

Liczba dzieci: 17odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017Rejestr zmian strony