Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

ORGANIZACJA

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7

W WARSZAWIE

 

ORGANY PRZEDSZKOLA:

  1. Dyrektor

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Rada Rodziców

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00

w okresie od 1 września do 30 czerwca.

W dni ustawowo wolne Przedszkole jest nieczynne.

W czasie wakacji (od 1 lipca do 31 sierpnia) Przedszkole zapewnia swoim wychowankom miejsce w placówkach dyżurnych.

 

line.gif


PLAN DNIA

posiłki- kuchnia własna

śniadanie: 8:30-9:00

zupa: 11:00-11:15

obiad (II danie) 12:30

podwieczorek: 14:45

 

aktywność dzieci

7-8:30 praca indywidualna, zabawy dowolne

9:00-11:00- praca w grupie wg planu

11:15-12:30 - zajęcia i zabawy w ogrodzie

13:00-14:30 w gr. 1 i 2 leżakowanie, gr. 3 i 4 zajęcia i zabawy wg planu

15:00-17:00 pobyt w ogrodzie/inne zajęcia wg planu

 

line.gif


WYCHOWANKOWIE :


W roku szkolnym 2017-2018 do Przedszkola uczęszcza 80 dzieci, w tym 10 dzieci

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z roczników:

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Prowadzimy dwa oddziały integracyjne i 2 oddziały ogólnodostępne

dla dzieci zbliżonych wiekowo.

 

line.gif

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


W roku szkolnym 2017-2018 w Przedszkolu zatrudnionych jest:

Stanowiska pedagogiczne:

dyrektor

7 nauczycieli wychowania przedszkolnego

3 nauczycieli wspomagających- pedagogów specjalnych

1 psycholog

1 logopeda- w niepełnym wymiarze godzin

1 terapeuta SI- w niepełnym wymiarze godzin

1 nauczyciel angielskiego- w niepełnym wymiarze godzin

1 katecheta – w niepełnym wymiarze godzin

 

Administracja i obsługa:

1 kierownik gospodarczy

1 sekretarka – w niepełnym wymiarze godzin

3 pomoce nauczyciela

4 woźne

1 dozorca

1 szatniarka- w niepełnym wymiarze godzin

1 kucharka

1 pomoc kucharki

 odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017Rejestr zmian strony