Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Dyrektor przyjmuje interesantów

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-16:00

 • w poniedziałek: 7:00-9:00 pracuje w gr. 4

 • w piątek : 13:00-16:00 pracuje w gr. 1

 • piątek dniem bez interesantów

Odpłatność za przedszkole

 • opłaty za żywienie dzieci przyjmowane są wyłącznie na konto:

10 1030 1508 0000 0005 5070 3033

 • za niewykorzystane posiłki spowodowane nieobecnością dziecka pieniądze zwracane są również na konto w następnym okresie rozliczeniowym.

Informacje o dzieciach

 • informacje o dziecku są udzielane przez nauczycielki, także przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu (wychowawczynie, psycholog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciel wspomagający) w czasie dni otwartych albo po wcześniejszym umówieniu

Obszary działalności przedszkola

 1. Edukacja: rekrutacja do przedszkola
  • realizacja rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • prowadzenie dokumentacji z przebiegu edukacji

 2. Administracja: wydawanie zaświadczeń

 3. Kadry: sprawy osobowe dotyczące personelu

 4. Sprawozdawczość: raporty
  • sprawozdania

 5. Archiwum: akta osobowe pracowników
  • protokoły zebrań Rady pedagogicznej
  • zarządzenia Dyrektora
  • dokumenty Rady Rodziców
  • dokumentacja finansowa Przedszkola
  • dzienniki zajęć

6. Finanse Przedszkola: dysponowanie środkami przekazanymi przez DBFOodpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017

data: 16-10-2017Rejestr zmian strony