Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Zarządzenie z dnia 1 września  2016 r. Dyrektora Przedszkola z Oddziałami

Integracyjnymi nr 7 w Warszawie w sprawie wyboru programów

i podręczników na rok 2016/2017


Na podstawie : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1999r, art. 22a, ust.1,2,2b

(Dz. U. z 2009, nr 56, poz. 458) oraz Rozporządzenia ministerstwa Edukacji Narodowej

z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów

wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku

szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009r, nr 89, poz.730) po analizie wniosku Rady

Pedagogicznej, z dnia  22 sierpnia 2016 r.

zarządzam:

 

§1

Wprowadzić do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 następujące

programy i podręczniki:


1. Edukacja Polska:  ,,Zanim będę uczniem"
2. Nowa Era: ,,Kolekcja Przedszkolaka- dziecko w swoim żywiole", ,,Szkoła  za rok"

 

oraz:


3. E. Gruszczyk- Kolczyńska: ,,Dziecięca matematyka"
4. Jagoda Cieszyńska: ,, Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania"
5. M.Sundberg: ,, Program do oceny umiejętności językowych i społecznych
    dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju"
6. A.Bala: ,,Symulacja prawej i lewej półkuli mózgu"
   ,, Myślę, czytam, rysuję- rozwojowy model terapii"
7. M.Frostig:  ,,Wzory i obrazki"
8. H. Tymichova:  ,,Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki"
9. B. Wałachowska: ,, Wspomaganie rozwoju mowy trzylatków"
10. A Tomala: ,, Przedszkole na widelcu"- edukacja żywieniowa dzieci
11. K.Janiszewska- Gold: ,,English with Little Ant"
12. WSiP: ,, Angielski dla starszaków"


§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaodpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 14-09-2016

data: 14-09-2016

data: 14-09-2016Rejestr zmian strony