Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Warszawa 15.12.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4

 

 

 


 

Warszawa 14.12.2016r.

 

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę energii cieplnej do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4
skierowanym do dwóch firm: Veolia Energia Warszawa S.A i PGNiG TERMIKA S.A.
na dostawcę ciepła została wybrana firma Veolia Energia Warszawa S.A.odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 15-12-2016

data: 15-12-2016

data: 15-12-2016Rejestr zmian strony