Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa w oparciu o:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

  2. Uchwała nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 w sprawie powołania jednostek budżetowych: Szkoły państwowe, Przedszkola, Żłobki

  3. Uchwała nr XXI/418/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4 i wydany na tej podstawie
    Akt Założycielski Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie.

  4. Statutu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie.


odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 06-12-2017

data: 06-12-2017

data: 06-12-2017Rejestr zmian strony