Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Majątek Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Warszawie ,

 

stan na 31.12.2016 wynosi:

 

Środki trwałe ogółem: 965 031,11,00 gr
Wyposażenie:   76.775zł, 18 grodpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017

data: 09-10-2017Rejestr zmian strony