Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

BUDŻET PRZEDSZKOLA ‘2014

 

Kwota Planu Finansowego dochodów i wydatków przedszkola na rok 2014

przeznaczona jest min. na :

 1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 2. wynagrodzenia osobowe dla pracowników
 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne
 4. składki i ubezpieczenia społeczne
 5. składki na fundusz pracy
 6. wynagrodzenia bezosobowe
 7. zakup materiałów i wyposażenia
 8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 9. zakup energii
 10. zakup usług zdrowotnych i pozostałych
 11. zakup usług dostępu do sieci Internet
 12. służbowe podróże krajowe
 13. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 14. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej


odpowiada: Agata Tomala

wytworzył: Agata Tomala

wprowadził: administrator

data: 11-02-2014

data: 11-02-2014

data: 12-02-2014Rejestr zmian strony